Skip to content

Miosa

Podtlakové čerpadlo

MIOSA je podtlakové čerpadlo vhodné na čerpanie kvapalín z nízkych otvorených nádob a záchytných vaní. Používa sa najmä na odsávanie odpadových kvapalín priamo zo záchytných vaní. Toto kompaktné bezúdržbové zariadenie s veľmi jednoduchou obsluhou sa umiestňuje do pracovnej polohy pomocou magnetického držiaka umiestneného v spodnej časti zariadenia. Po privedení stlačeného vzduchu prostredníctvom štandardnej rýchlospojky vznikne podtlak, ktorý odčerpá odpadovú kvapalinu do pripravenej nádoby. Vďaka svojej konštrukcii a umiestneniu nasávacieho otvoru umožňuje odčerpať maximum kvapaliny a to aj pri nádobách s veľkou plochou dna.
Podtlakové čerpadlo je vyrobené zo zliatiny hliníka odolnej voči korózii a všetky ostatné komponenty sú vyrobené a povrchovo upravené tak, aby odolávali korózii a účinkom olejov. Miosa dokáže čerpať znečistené kvapaliny so stredne veľkými mechanickými nečistotami.

MIOSA je podtlakové čerpadlo vhodné na čerpanie kvapalín z nízkych otvorených nádob a záchytných vaní. Používa sa najmä na odsávanie odpadových kvapalín priamo zo záchytných vaní. Toto kompaktné bezúdržbové zariadenie s veľmi jednoduchou obsluhou sa umiestňuje do pracovnej polohy pomocou magnetického držiaka umiestneného v spodnej časti zariadenia. Po privedení stlačeného vzduchu prostredníctvom štandardnej rýchlospojky vznikne podtlak, ktorý odčerpá odpadovú kvapalinu do pripravenej nádoby. Vďaka svojej konštrukcii a umiestneniu nasávacieho otvoru umožňuje odčerpať maximum kvapaliny a to aj pri nádobách s veľkou plochou dna.
Podtlakové čerpadlo je vyrobené zo zliatiny hliníka odolnej voči korózii a všetky ostatné komponenty sú vyrobené a povrchovo upravené tak, aby odolávali korózii a účinkom olejov. Miosa dokáže čerpať znečistené kvapaliny so stredne veľkými mechanickými nečistotami.

Kľúčové vlastnosti

  • Umožňuje odčerpať maximum kvapaliny aj pri nádobách s veľkou plochou dna
  • Dokáže čerpať znečistené kvapaliny so stredne veľkými mechanickými nečistotami
  • Podtlakové čerpadlo vyrobené zo zliatiny hliníka odolnej voči korózii a všetky ostatné komponenty odolné voči korózii a účinkom olejov

Dokumentácia

Miosa
Miosa

Dokumentácia